Đèn Led sân khấu

  • Nguyễn Hiệp
  • 15 Tháng Chín, 2017
  • Sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp giải trí và những tiến bộ của ánh sáng sân khấu thì không thế không nhắc đến sự tiến bộ vượt trội của đèn leb sân khấu. Hiện nay ở hầu hết các sân khấu,vũ trường, phòng trà đều sử dụng ánh sáng của những […]